Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

SOC/LOC committees

The Scientific Organizing Committee

Vzhľadom na medzinárodnú povahu konferencie sú všetky informácie dostupné a udržiavané iba v anglickej verzii stránky.

Ďakujeme za pochopenie.

The Local Organizing Committee

Vzhľadom na medzinárodnú povahu konferencie sú všetky informácie dostupné a udržiavané iba v anglickej verzii stránky.

Ďakujeme za pochopenie.