Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kniha "Dotyky s vesmírom"

 


Pavel Paľuš a kol. – Dotyky s vesmírom

vybrané kapitoly

cena: 12 € (s DPH)

* VYPREDANÉ *
 
Ponúkame Vám vedecko-populárnu publikáciu Dotyky s vesmírom, ktorú zostavili vedeckí a pedagogickí pracovníci z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Kniha obsahuje zaujímavé témy z astronómie a kozmológie. Je doplnená množstvom farebných obrázkov, z toho viacero je zhotovených autormi. V porovnaní s ostatnými populárnymi zahraničnými publikáciami naša kniha ponúka vlastné témy, prezentuje vlastné výsledky a najnovšie poznatky z astronómie a astrofyziky. Napriek odbornému obsahu je kniha písaná v populárnom tóne a pre zrozumiteľnosť doplnená registrom pojmov. Kniha má tvrdú väzbu, 208 strán a približne 200 obrázkov, ilustrácií a tabuliek. Tiráž a DVD.


Knihu si môžete zakúpiť na našej fakulte (katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie). Možná objedavka na dobierku.

Kontakt: Sekretariát katedry, F1 163.

tel.: (02) 602 95 329


Za finančnú a organizačnú pomoc pri zostavení a vydaní knihy ďakujeme:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Michal Pevný, Mgr. Miroslav Šedivý, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Mgr. Ivana Jakšová, Mgr. Zuzana Fischerová

PaeDr. Mária Feriančiková-Forgáčová