Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Oddelenie astronómie a astrofyziky, FMFI UK

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina

842 48 Bratislava

AGO - Adresa pracoviska a kontakty

Astronomické a geofyzikálne observatórium

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave

 

Adresa pracoviska: Modra-Piesok 3976, 900 01 Modra

Korešpondenčná adresa: P.O.Box 4, 900 01 Modra

Telefón: 02 6029 5808

Interná klapka UK: 808

e-mail: ago(at)fmph.uniba.sk

Kontakty pre médiá


Naši vedeckí pracovníci Vám radi odpovedia na otázky o astronómii a vesmíre. Tešíme sa na Vaše otázky.

Kontakty pre médiá:

 

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. (meteory, asteroidy, kométy)
email: tel.: (02) 602 95 610

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. (meteory, asteroidy, kométy)
email: tel.: (02) 602 95 541

Mgr. Jiří Šilha, PhD. (kozmický odpad, satelity, kozmonautika, asteroidy)
email: tel.: (02) 602 95 630

RNDr. Roman Nagy, PhD. (teoretická astrofyzika, galaxie, Slnko, negravitačné efekty)
email: tel.: (02) 602 95 773

Mgr.Pavol Matlovič (meteory, spektroskopia)
email: tel.: (02) 602 95 202

Mgr. Ivan Kačala (teoretická astrofyzika, dynamika Galaxie)
email: tel.: (02) 602 95 287

RNDr. Tomáš Paulech, PhD. (astrobiológia, kométy, správca observatória)
email: tel.:(02) 6029 5805

RNDr. Peter Vereš, PhD. (asteroidy, kométy, tesné prelety okolo Zeme)
email: 

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra-Piesok
email: ago(@)fmph.uniba.sktel.:(02) 6029 5808