Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencie a podujatia

Astronomický workshop 2021

4. a 5. marca 2021 sa bude konať v poradí už ôsmy ročník Astronomického workshopu, tento rok v online priestore.

Viac informácií aj s programom na tomto linku.

Meteoroids2019

Medzinárodná astronomická konferencia Meteoroids 2019 sa konala v Hoteli Tatra v Bratislave od 17. do 21. júna 2019.

Meteoroids 2019 bola 10. konferencia zo série podujatí zameraných na výskum meteorov, meteoroidov, meteoritov, medziplanetárneho prachu a súvisiacich oblastí, ktorá bola zahájená v roku 1992. Predchádzajúca konferencia Meteoroids 2016 sa konala v stredisku ESTEC, Noordwijk v Holandsku.

Konferencia bola venovaná pionierskej bratislavskej skupine vedcov z Oddelenia medziplanetárnej hmoty na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied, konkrétne jednému z jej členov prof. Vladimírovi Porubčanovi, ktorý je aj zakladajúcim členom série konferencií Meteoroids.

Konferenciu Meteoroids2019 organizovalo Oddelenie Astronómie a astrofyziky FMFI UK v spolupráci s kolegami z Astronomického ústavu SAV.

IMC2018 - 37th International meteor conference, Modra-Pezinok, Slovakia

V dňoch 30.8. až 2.9.2018 sa konala medzinárodná konferencia International Meteor Conference, IMC2018. Táto konferencia sa koná každoročne v inom štáte pod záštitou IMO - International Meteor Organisation so sídlom v Belgicku.

 

Organizátormi konferencie boli pracovníci Astronomického a geofyzikálneho observatória (AGO) Modra-Piesok, ktoré je pracoviskom Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Miestom konania konferencie bolo rekreačné zariadenie Rozálka v Pezinku.

Konferencie sa zúčastnilo 127 účastníkov z 28 krajín sveta.

Deň pred oficiálnym konaním konferencie prebehli dva špecializované workshopy. Prvý bol zameraný na vizuálne pozorovanie meteorov, druhý sa venoval spektroskopii meteorov.

Oficiálna časť konferencie sa konala od štvrtka 30.8. do nedele 2.9.

V úvodných príhovoroch sme účastníkov oboznámili s históriou astronómie v našom regióne. Pripomenuli sme významného slovenského astronóma - pezinčana Dr. Jána Štohla, konferencie Meteoroids a IMC v Smoleniciach z r. 1992. Zvláštnu časť sme venovali histórii a súčasnosti AGO.

Odborný program konferencie obsahoval 45 prednášok a 27 posterov.

Príspevky zahŕňali širokú oblasť meteorickej astronómie. Okrem horúcich noviniek ako napríklad nájdenie fragmentu asteroidu 2018 LA v júni tohoto roku v Botswane, aktuálnych výsledkov Európskej bolidnej siete boli rozoberané aj techniky pozorovania meteorov, prístrojové a programové vybavenie, zdielanie údajov, databázy dráh meteorov, bolidy a hľadanie meteoritov, kamerové siete na pozorovanie meteorov, javy a procesy pri prelete meteoroidov atmosférou, rádiove pozorovania meteorov, meteorické roje a ich modelovanie.

Okrem oficiálneho programu sme sa ako organizátori samozrejme snažili priblížiť účastníkom aj Malokarpatský región. Súčasťou oficiálnej exkurzie bola návšteva hradu Červený kameň. Návštevu AGO sme žiaľ kvôli prietrži mračien museli zrušiť. Slávnostný záverečný večer spestrilo vystúpenie folklórneho súboru Mladosť zo Šenkvíc.

Na záver by sme radi poďakovali pracovníkom zariadenia Rozárka za perfektnú spoluprácu pri organizovaní konferencie, mestám Pezinok a Modra za poskytnutie propagačných materiálov, a FMFI UK za poskytnutie finančnej podpory.

L.Kornoš, T.Paulech, J.Tóth, P.Zigo.