Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty a poloha

AGO - Adresa pracoviska a kontakty

Astronomické a geofyzikálne observatórium

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave

 

Adresa pracoviska: Modra-Piesok 3976, 900 01 Modra

Korešpondenčná adresa: P.O.Box 4, 900 01 Modra

Telefón: 02 6029 5808

Interná klapka UK: 808

e-mail: ago(at)fmph.uniba.sk

Poloha pracoviska a prístup

AGO sa nachádza v lokalite Modra-Piesok v chánenej krajinnej oblasti Malé karpaty. Prístup na naše pracovisko je možný:

  • peši - po červenej turistickej značke od Zochovej chaty po lyžiarskej zjazdovke smerom na Veľkú Homolu. Od Zochovej chaty sa na AGO dá dostať cca za 15-20 min. chôdze.
  • autom - po spevnenej prístupovej ceste, ktorá však vedie pozemkami patriacimi Lesom Modra, s.r.o., preto je na prístup až do areálu AGO potrebné povolenie pre vstup (nutné dohodnúť s AGO pred príchodom)