Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Exkurzie pre verejnosť

Exkurzie pre verejnosť - pozastavené

Z personálnych a organizačných dôvodov sú víkendové exkurzie na observatóriu pozastavené. Umožňujeme exkurzie organizovaných skupín po predchádzajúcom dohovore.

Ďakujeme za pochopenie.

Pozorovanie nočnej oblohy

Keďže sme vedecké a vzdelávacie univerzitné pracovisko, naše technické zariadenia (vrátane ďalekohľadov) nie sú určené na bežné pozorovanie oblohy voľným okom tak, ako je to možné na ľudových hvezdárňach.

Nočné pozorovania a aktivity určené primárne pre verejnosť vykonávajú v našom okolí napríklad tieto pracoviská:

SOLAR Hvezdáreň Senec 

Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci
Astronomický klub, Bratislava 

Zoznam hvezdárni a planetárií na Slovensku