Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Exkurzie pre verejnosť

Vstupy pre verejnosť (jednotlivci)

Vstup na naše pracovisko je pre verejnosť možný v nedeľu v nasledujúcich časoch:

V mesiacoch apríl-október:

 1.  vstup: 14:00 hod.

 2.  vstup: 15:00 hod.

 3.  vstup: 16:00 hod.

V mesiacoch november-marec:

 1.  vstup: 14:00 hod.

 2.  vstup: 15:00 hod.

Prosíme zazvoniť v uvedenom čase v hlavnej budove. Vstup je bezplatný. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Objednanie exkurzie pre skupiny

V prípade, že si chcete objednať exkurziu pre organizovanú skupinu (napr. pre školu), môžete nás kontaktovať formou e-mailu alebo telefonicky.

Upozorňujeme, že vzhľadom na povahu a polohu nášho pracoviska, ktoré nie je primárne určené pre verejnosť, je potrebné zvážiť návštevu s malými deťmi v predškolskom veku. Príroda obklopujúca naše pracovisko je krásna, no predstavuje miestami aj určité riziká, napr. pomerne vysoké Tisové skaly priamo za budovami)

Pozorovanie nočnej oblohy

Keďže sme vedecké a vzdelávacie univerzitné pracovisko, naše technické zariadenia (vrátane ďalekohľadov) nie sú určené na bežné pozorovanie oblohy voľným okom tak, ako je to možné na okresných, či krajských hvezdárňach.

Nočné pozorovania a aktivity pre verejnosť vykonávajú v našom okolí tieto pracoviská:

SOLAR Hvezdáreň Senec 

Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci
Astronomický klub, Bratislava 

Zoznam hvezdárni a planetárií na Slovensku