Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - Preklenovacie ERC granty - Žiadosť

Plán obnovy - PREKLENOVACIE ERC granty - Žiadosť o grant (prílohy)

Názov programuPlán obnovy
Názov výzvyERC Visiting granty - 09I01-03-V06
Opis úlohyŽiadosť o grant (prílohy)
Termín (FMFI)

10.10.2024

najlepšie však čím skôr
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePrílohy č. 1 a 4 pre podanie žiadosti o grant
Spôsob odovzdaniaelektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516885603154833408
Doplňujúce informácie(plné znenie výzvy na stiahnutie)