Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - Preklenovacie ERC granty - PZ

Plán obnovy - PREKLENOVACIE ERC granty - Žiadosť o grant - PROJEKTOVÝ ZÁMER

Názov programuPlán obnovy
Názov výzvyERC Visiting granty - 09I01-03-V06
Opis úlohyŽiadosť o grant - projektový zámer
Termín (FMFI)

priebežne

najneskôr však do 5.9.2024
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie

Projektový zámer - 1x originál

1x elektronicky na cppfmph.uniba.sk

(formulár na stiahnutie)
Spôsob odovzdania

originály na F1-118 (CPP)

elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516885603154833408
Doplňujúce informácie(plné znenie výzvy na stiahnutie)