Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - Matching granty - Žiadosť -4

Plán obnovy - MATCHING granty H2020 a HE - Žiadosť o grant 4. kolo (prílohy)

Názov programuPlán obnovy
Názov výzvyMatching granty k Horizont 2020 a Horizont Európa 09I01-03-V04
Opis úlohyŽiadosť o grant (4. kolo) - prílohy
Termín (FMFI)4. kolo - 26.7.2024, 12:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePrílohy č. 1, 4, 6 (pre vytvorenie príloh prosím použite predvyplnené súbory prílohy 1, prílohy 4 a prílohy 6)
Spôsob odovzdaniaelektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/458923925599858688
Doplňujúce informácie

(plné znenie výzvy na stiahnutie)

Prílohou 7 je Grantová zmluva k pôvodnému horizontovému projektu (Prílohu nám dodá rektorát).

Prílohou 8 je Doklad preukazujúci výšku príspevku pre žiadateľa v pôvodnom horizontovom projekte pre žiadateľa (napr. grantová zmluva - ak bola predložená v Prílohe č. 7, nie je potrebné ju predkladať znova; Evaluation Summary Report) (Prílohu nám dodá rektorát). – z dokladu musí byť zrejmé:

  • akého projektového zámeru sa týka,
  • že žiadateľ a participant na pôvodnom projektovom zámere je ten istý subjekt
  • výška schváleného príspevku žiadateľa.

Doplňujúce informácie: