Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - Matching granty - PZ-4

Plán obnovy - Matching granty - Žiadosť o grant - PROJEKTOVÝ ZÁMER

Názov programuPlán obnovy
Názov výzvyMatching granty k Horizont 2020 a Horizont Európa 09I01-03-V04
Opis úlohyŽiadosť o grant (4. kolo) - Projektový zámer
Termín (FMFI)17.7.2024, 10:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie

Projektový zámer - 1x originál

1x elektronicky na cppfmph.uniba.sk

(formulár na stiahnutie)
Spôsob odovzdania

žiadateľom podpísaný originál na F1-118 (CPP)

elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/458923925599858688
Doplňujúce informácie

(plné znenie výzvy na stiahnutie)

Prezentácia z informačného dňa rektorátu