Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - Matching granty - Priloha 4 -4. kolo

Plán obnovy - Matching granty - Žiadosť o grant - TEST ŠT. POMOCI

Názov programuPlán obnovy
Názov výzvyMatching granty k Horizont 2020 a Horizont Európa 09I01-03-V04
Opis úlohyŽiadosť o grant (4. kolo) - Príloha 4 - Individuálny test prítomnosti štátnej pomoci
Termín (FMFI)23.7.2024, 10:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie

Individuálny test prítomnosti štátnej pomoci (príloha č. 4) - 1x elektronicky

(formulár na stiahnutie)
Spôsob odovzdania

elektronicky na cppfmph.uniba.sk

Webový odkaz na výzvuhttps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/458923925599858688
Doplňujúce informácie

(plné znenie výzvy na stiahnutie)

Prezentácia z informačného dňa rektorátu