Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - ERC Visiting granty - Žiadosť 3

Plán obnovy - ERC VISITING granty - Žiadosť o grant 3 (prílohy)

Názov programuPlán obnovy
Názov výzvyERC Visiting granty 09I01-03-V06
Opis úlohyŽiadosť o grant 3 (prílohy)
Termín (FMFI)

3. kolo - 22.9.2025

najlepšie však čím skôr
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePrílohy č. 1, 4, 6, 7 pre podanie žiadosti o grant (pre vytvorenie príloh prosím použite predvyplnené súbory prílohy 1, prílohy 4 a prílohy 6)
Spôsob odovzdaniaelektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516887583684210688
Doplňujúce informácie(plné znenie výzvy na stiahnutie)