Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán obnovy - ERC Visiting granty - Žiadosť 2

Plán obnovy - ERC VISITING granty - Žiadosť o grant 2 (prílohy)

Názov programuPlán obnovy
Názov výzvyERC Visiting granty 09I01-03-V06
Opis úlohyŽiadosť o grant 2 (prílohy)
Termín (FMFI)

2. kolo - 19.9.2024, 10:00

najlepšie však čím skôr
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePrílohy č. 1, 4, 6, 7 pre podanie žiadosti o grant (pre vytvorenie príloh prosím použite predvyplnené súbory prílohy 1, prílohy 4 a prílohy 6)
Spôsob odovzdaniaelektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/516887583684210688
Doplňujúce informácie

(plné znenie výzvy na stiahnutie)

V prípade záujmu o zoznam držiteľov ERC grantu, u ktorých je možné realizovať visiting grant je potrebné vyplniť formulár (na stránke VAIA - https://vaia.gov.sk/sk/2023/12/21/erc-visiting-granty/ - V SPODNEJ ČASTI) a priložiť povinnú prílohu – Vyjadrenie záujmu (nájdete tiež na stránke VAIA), ktoré musí byť podpísané výskumníkom/výskumníčkou, ktorí sa chcú uchádzať o grant, a ich priamym/priamou nadriadeným/nadriadenou v inštitúcii, ktorá bude podávať žiadosť.