Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

KEGA / VEGA Pridelené dotácie

KEGA / VEGA - Zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty

Názov programuKEGA / VEGA
Názov výzvyKEGA / VEGA
Opis úlohyZverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a KEGA v roku 2024
Termín (FMFI)-
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie-
Spôsob odovzdania-
Webový odkaz na výzvu

VEGA: https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2024/

KEGA: https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-kega-na-rok-2024/
Doplňujúce informácie

MŠVVaM SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA a KEGA v roku 2024, ktoré sú k dispozícii na ich webovom sídle:

VEGA: https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2024/

KEGA: https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-kega-na-rok-2024/