Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

KEGA - Podávanie ročných správ

KEGA - Podávanie ročných správ

Názov programuKEGA
Názov výzvyKEGA
Opis úlohyPodanie ročných správ pokračujúcich projektov
Termín (FMFI)

8. 11. 2024, 10.00 (Ročné správy - 1x podpísaná kompletná správa)

8. 11. 2024, 10.00 (2x podpísané písomné potvrdenie o podaní ročnej správy)

8. 11. 2024, 14.00 (Ročné správy - elektronicky)
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie

2x originál na CPP - Podpísané písomné potvrdenie o podaní ročnej správy

1x vytlačená ročná správa na CPP - podpísaná riešiteľom a spoluriešiteľmi
Spôsob odovzdania

Vytlačené originály (2x podpísané potvrdenie a 1x podpísaná správa) na F1-118 (CPP)

Elektronické podanie projektu prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl
Webový odkaz na výzvuhttps://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotacie-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2025-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2024/
Doplňujúce informácie

Podávanie ročných správ - Agentúra zverejnila aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov. Termín podávania ročných správ je do 8. 11. 2024 do 14.00 hod. 

Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní alebo v prípade jeho nedoručenia v určenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná.

Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom online systému na Portáli vysokých škôl.

Písomné potvrdenie o podaní ročnej správy je potrebné priniesť na CPP, ktoré zabezpečí jeho doručenie na MŠVVaŠ SR.

Viac na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotacie-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2025-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2024/