Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Widera Hop-on facility - PZ

HORIZONT EURÓPA - Widera Hop-on facility - Projektový zámer

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyHorizont Widera Hop-on facility
Opis úlohyPodanie projektového zámeru k žiadosti o grant vo výzve Hop-on facility, s kódom HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06
Termín (FMFI)23.8.2024 11:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanieVyplnené a podpísané NOVÉ tlačivo všeobecného projektového zámeru
Spôsob odovzdania

1x podpísaný originál na CPP (F1-118)

1x elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2023-access-06-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Hop;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/msca-postdoctoral-fellowships-2024-horizon-msca-2024-pf-01/

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/hop-on-facility-horizon-widera-2023-access-06/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 26. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06

Rozpočet: 40 mil.

EK otvorila výzvu na podávanie žiadostí výzvu nástroja Hop On, ktorý umožňuje zapojiť do existujúceho konzorcia jedného partnera z tzv. widening krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Existujúce konzorcium musí vyplynúť zo schváleného projektového zámeru v niektorom z klastrov piliera 2 alebo EIC Pathfinder programu Horizont Európa a nesmie mať žiadneho iného účastníka z tzv. widening krajiny.

Rozpočet na účasť nového widening partnera je od 0,2 do 0,5 mil. EUR + 10% zvýšenie rozpočtu pre koordinátora projektu za zvýšené administratívne náklady.

Návrh na zahrnutie nového widening partnera predkladá EK koordinátor úspešného konzorcia.

Výška grantu môže byť od 0,10 do 0, 60 mil. EUR. Výzva je tzv. multiple cut-off a typ projektu je RIA.

Oprávnené konzorciá v pilieri 2 a EIC Pathfinder: List of funded projects under Horizon Europe pillar 2 and the EIC Pathfinder (europa.eu).

Text výzvy