Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Posilnenie vyskumu a inovacii

HORIZONT EURÓPA - Posilnenie výskumu a inovácií - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyPosilnenie európskeho výskumno-inovačného systému (Enhancing the European R&I system)
Opis úlohyPodanie žiadosti o grant vo výzve Enhancing the European R&I system, s kódom HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02
Termín (FMFI)25.9.2024 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2024-era-02-02?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&programmePart=43121757&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/enhancing-the-european-ri-system-horizon-widera-2024-era-02/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 25. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02

Výzva s kódom: HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02 – Posilnenie európskeho výskumno-inovačného systému.

Projekty, ktoré sa môžu do výzvy zapojiť musia súvisieť s jednou z troch tém:

Text výzvy