Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - MSCA Postdoc fellowship 2024

HORIZONT EURÓPA - MSCA Postdoc fellowship 2024 - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyMSCA Postdoctoral Fellowships 2024
Opis úlohyPodanie žiadosti o grant vo výzve MSCA Postdoctoral Fellowships 2024, s kódom HORIZON-MSCA-2024-PF-01
Termín (FMFI)11.9.2024 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2024-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/msca-postdoctoral-fellowships-2024-horizon-msca-2024-pf-01/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 11. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Postdoktorandské štipendiá MSCA (2023/24)

Cieľom MSCA Postdoctoral Fellowships je zvýšiť tvorivý a inovatívny potenciál výskumníkov, ktorí majú doktorát a ktorí chcú získať nové zručnosti prostredníctvom pokročilého školenia, medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej mobility.

Postdoktorandské štipendiá MSCA budú otvorené pre vynikajúcich výskumníkov akejkoľvek národnosti.

Schéma tiež povzbudzuje výskumných pracovníkov, aby pracovali na výskumných a inovačných projektoch v neakademickom sektore a je otvorená pre výskumníkov, ktorí sa chcú znovu začleniť do Európy, pre tých, ktorí sú vysídlení v dôsledku konfliktu, ako aj pre výskumníkov s vysokým potenciálom, ktorí sa snažia reštartovať. ich kariére vo výskume.

Text výzvy