Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Misia Rakovina 2024 - PZ

HORIZONT EURÓPA - Misia Rakovina 2024 - Projektový zámer

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyResearch and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer
Opis úlohyPodanie projektového zámeru k žiadosti o grant vo výzve Misia Rakovina, s kódom HORIZON-MISS-2024-CANCER-01
Termín (FMFI)16.8.2024 11:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanieVyplnené a podpísané NOVÉ tlačivo všeobecného projektového zámeru
Spôsob odovzdania

1x podpísaný originál na CPP (F1-118)

1x elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/research-and-innovation-actions-supporting-the-implementation-of-the-mission-on-cancer-2/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-MISS-2024-CANCER-01

Témy výzvy:

Horizont Európa/Pracovný program 2023 – 2024 pre misie

Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa

HORIZON EUROPE Programme Guide