Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Land, Ocean & Water

HORIZONT EURÓPA - Land, ocean and water for climate action - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyLand, ocean and water for climate action
Opis úlohyPodanie žiadosti o grant vo výzve Land, ocean and water for climate action, s kódom HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02
Termín (FMFI)24.9.2024 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál
Webový odkaz na výzvuhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2024-climate-02-1?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43108390&programmePart=43108557,43118846,43118971,43120193,43120821,43121563,43108541&callIdentifier=HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02&startDate=1715119200000&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2024-climate-02-2?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43108390&programmePart=43108557,43118846,43118971,43120193,43120821,43121563,43108541&callIdentifier=HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02&startDate=1715119200000&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2024-climate-02-3?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43108390&programmePart=43108557,43118846,43118971,43120193,43120821,43121563,43108541&callIdentifier=HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02&startDate=1715119200000&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

a

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/land-ocean-and-water-for-climate-action-3/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 24. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02

Rozpočet: 28 mil eur

Aktuálna výzva pokrýva 3 témy zamerané na siete prepájajúce výskumné stanice, chápanie a monitorovanie oceánskych procesov a tiež prekážky a faktory ovplyvňujúce prijímanie nových inovácii:

  1. New knowledge and innovations for climate-smart farming – connecting research stations – RIA – 1 projekt / 12 mil eur Téma je venovaná vytvoreniu tretej úrovne definvanej siete s cieľom zapojiť a posilniť kapacity experimentálnych výskumných staníc a tiež vytvoriť nové poznatky a inovatívne riešenia pre poľnohospodárstvo šetrné ku klíme. Téma nadväzuje na predchádzajúce výzvy, ktorých hlavným cieľom je postupne vytvárať trojúrovňovú sieť (i) popredných poľnohospodárov, ktorí implementujú pokusy a demonštrácie inovácií šetrných ku klíme na farmách využívajúc existujúce poznatky (projekt “Climate Farm Demo”); (ii) všetkých poradcov v tejto oblasti v členských štátoch a vychádza z výsledkov projektov programu Horizont 2020, operačných skupín EIP-AGRI a rozvoja AKIS členských štátov s cieľom zabezpečiť poskytovanie cieleného poradenstva (projekt “ClimateSmartAdvisors”).
  2. Closing the research gaps on Essential Biogeochemical Ocean Variables (EOVs) in support of global assessments – IA – 1 projekt / 5 mil eur Opatrenia by mali zameriavať na vývoj nových prístupov k monitorovaniu a porozumeniu oceánskych procesov súvisiacich s klímou, zlepšenie predpovedí reakcie Zeme na okyslenie oceánov a podporu rozvoja oceánskej zložky klimatických modelov. Mali by tiež kombinovať merania skleníkových plynov s biogeochemickými meraniami na podporu analýz údajov o skleníkových plynoch a modelových simulácií.
  3. Overcoming barriers and delivering innovative solutions to enable the green transition – RIA – 3 projekty / 3-4 mil eur Návrhy by mali identifikovať a riešiť prekážky a faktory, ktoré ovplyvňujú prijatie inovácií pre ekologický prechod. Mali by tiež navrhnúť riešenia na prekonanie týchto prekážok pomocou technologických nástrojov, stratégií šírenia a vzdelávacích aktivít. Návrhy by mali byť prispôsobené projektom a vysvetľovať plány na demonštráciu, testovanie a možné budúce využitie vyvinutých nástrojov. Táto téma si vyžaduje zapojenie a príspevok disciplín SSH.