Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Klima - medzirezortne riesenia

HORIZONT EURÓPA - Klíma - medzirezortné riešenia - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyCross-sectoral solutions for the climate transition
Opis úlohy

Podanie žiadosti o grant vo výzve Cross-sectoral solutions for the climate transition  s kódom HORIZON-CL5-2024-D2-02. Otvorené témy:

  • Sustainable high-throughput production processes for stable lithium metal anodes for next generation batteries (Batt4EU Partnership) (IA)
  • Post-Li-ion technologies and relevant manufacturing techniques for mobility applications (Generation 5) (Batt4EU Partnership) (RIA)
  • Size & weight reduction of cell and packaging of batteries system, integrating lightweight and functional materials, innovative thermal management and safe and sustainable by design approach (Batt4EU Partnership) (IA)
Termín (FMFI)5. 9. 2024 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál (linka nižšie)
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals?status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL5-2024-D2-02&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&isExactMatch=true

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2024-d2-02-01?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&keywords=HORIZON-CL5-2024-D2-02-01&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2024-d2-02-02?status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL5-2024-D2-02&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2024-d2-02-03?status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL5-2024-D2-02&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

a

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/cross-sectoral-solutions-for-the-climate-transition-horizon-cl5-2024-d2-02/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 05. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-CL5-2024-D2-02

Rozpočet: 39 000 000

Prierezová výzva druhej destinácie klastra 5 HORIZON-CL5-2024-D2-02 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá.

Oblasti výzvy: Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

  • batérie (napr. výskum pokročilých udržateľných a bezpečných technológií spracovania batérií po dobe životnosti pre recykláciu, vývoj technických a obchodných riešení na optimalizáciu obehovosti, odolnosti a udržateľnosti európskeho hodnotového reťazca batérií…)
  • prelomové energetické technológie pre klimaticky neutrálnu Európu
  • komunity a mestá – Európske partnerstvo „Driving Urban Transition“

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2024-D2-02-01: Sustainable high-throughput production processes for stable lithium metal anodes for next generation batteries (Batt4EU Partnership) (IA)

HORIZON-CL5-2024-D2-01-02: Post-Li-ion technologies and relevant manufacturing techniques for mobility applications (Generation 5) (Batt4EU Partnership) (RIA)

HORIZON-CL5-2024-D2-01-03: Size & weight reduction of cell and packaging of batteries system, integrating lightweight and functional materials, innovative thermal management and safe and sustainable by design approach (Batt4EU Partnership) (IA)

Všetky výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2024.

Vo výzve HORIZON-CL5-2024-D2-02 sú spolu 3 témy, z toho 2 typu IA a jedna RIA.

Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy vo výške 39 000 00 EUR bude podporených približne 6 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide