Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont EU - Misia Rakovina 09/2024 PZ

HORIZONT EURÓPA - Misia Rakovina 2024 - Projektový zámer

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyMisia Rakovina
Opis úlohyPodanie projektového zámeru na CPP
Termín (FMFI)15.8.2024
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie1x Projektový zámer (NOVÉ univerzálne tlačivo)
Spôsob odovzdania

1x originál podpísaný žiadateľom na CPP (F1-118)

1x elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuCalls for proposals | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)
Doplňujúce informácie

Výzva obsahuje nasledujúce témy:

  • HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-01: Use cases for the UNCAN.eu research data platform
  • HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-02: Support dialogue towards the development of national cancer data nodes
  • HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-03: Accessible and affordable tests to advance early detection of heritable cancers in European regions
  • HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-04: Support a pragmatic clinical trial programme by cancer charities
  • HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-05: Improving the understanding and management of late-effects in adolescents and young adults (AYA) with cancer
  • HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-06: An information portal for the European Cancer Patient Digital Centre

Uzávierka na predkladanie projektových návrhov je 18. septembra 2024.

Dávame Vám tiež do pozornosti súvisiace podujatia, ktoré sa uskutočnia v najbližšom období v online formáte:

Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa SK-CZ infodňa k aktuálnej výzve, ktorý sa uskutočnil 16. 4. 2024, prezentácia z podujatia je dostupná online v časti Prezentácie.