Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Eticka digitalizacia - PZ

HORIZONT EURÓPA - Etická digitalizácia - Projektový zámer

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyEtický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človeka
Opis úlohy

Podanie projektového zámeru k žiadosti o grant vo výzve Etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človeka  s kódom HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03. Otvorené témy:

  • Advancing Large AI Models: Integration of New Data Modalities and Expansion of Capabilities (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
  • Explainable and Robust AI (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)
  • Digital Humanism – Putting people at the centre of the digital transformation (CSA)
  • Facilitate the engagement in global ICT standardisation development (CSA)
Termín (FMFI)16. 8. 2024, do 11:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanieVyplnené a podpísané NOVÉ tlačivo všeobecného projektového zámeru
Spôsob odovzdania

1x podpísaný originál na CPP (F1-118)

1x elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2024-human-03-01?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2024-human-03-02?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2024-human-03-03?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2024-human-03-04?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

a

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/horizon-cl4-2024-human-03-eticky-rozvoj-digitalnych-a-priemyselnych-technologii-zamerany-na-cloveka/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03

Dňa 23. apríla 2024 boli otvorené posledné výzvy z pracovného programu pre roky 2023-2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií zameraný na človeka s kódom HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03. Táto výzva bola pôvodne neotvorená s poslednou dávkou výziev a k jej otvoreniu došlo až dodatočne po schválení dodatku k Pracovnému programu.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené 4 nasledovné témy:

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 18. september 2024 o 17:00 hod. bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na EU Funding and Tenders Portal.