Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - ERA Talents

HORIZONT EURÓPA - ERA Talents 2024 - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyERA Talents
Opis úlohyPodanie žiadosti o grant vo výzve ERA Talents, s kódom HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03
Termín (FMFI)26.9.2024 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals?callIdentifier=HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03&isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate
https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/msca-postdoctoral-fellowships-2024-horizon-msca-2024-pf-01/

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2024-talents-03-01

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/era-talents-horizon-widera-2024-talents-03-2/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 26. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03

Výzva ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03) podporuje spoluprácu vo výskume a inováciách prostredníctvom medzisektorovej výmeny pracovníkov. Projekty by mali byť zamerané na posilnenie vzťahov medzi akademickým a súkromným sektorom, na väčšie zapojenie súkromných spoločností do výskumných a inovačných aktivít verejných výskumných inštitúcií a na podporu výmeny talentovaných pracovníkov medzi subjektmi akademického a neakademického sektora.

Text výzvy