Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - EIC Transition

HORIZONT EURÓPA - EIC Transition 2024 - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyEIC Transition 2024
Opis úlohy

Podanie žiadosti o grant vo výzve podporujúcej aplikáciu a komercionalizáciu inovácií

  • podporu vývoja
  • podporu laboratórneho vyhodnotenia novej technotógie a vhodných prostrediach aplikácie
  • podporu prípravy biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie
Termín (FMFI)18. 9. 2024, do 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál (linka nižšie)
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2024-transitionopen-01?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-EIC-2024-TRANSITION-01&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

a

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/eic-transition-open-2024/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01

Rozpočet: 94 mil. EUR

Podmienky výzvy EIC Transition Open 2024 (HORIZON-EIC-2024-TRANSITIONOPEN-01), ktorá sa otvorila 18. 4. 2024.

Oprávnená pre témy: akékoľvek

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dôkazu princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercionalizácii inovácie.

EIC Transition je limitovaná schéma, tzn. žiadosti musia vychádzať z výsledkov už realizovaných projektov. zoznam oprávnených projektov je zverejnený na linku.

Výzva Open je bez tematického obmedzenia.