Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Digital pre Zelenu dohodu

HORIZONT EURÓPA - Digitalizácia pre Zelenú dohodu

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyDigitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu
Opis úlohy

Podanie žiadosti o grant vo výzve v oblasti digitalizácie. Pod uvedenou výzvou boli otvorené 2 nasledovné témy:

  • Developing and deploying a network of quantum gravimeters in Europe
  • Stimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components
Termín (FMFI)18. 9. 2024, do 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál
Webový odkaz na výzvuhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2024-digital-emerging-02-01?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2024-digital-emerging-02-02?isExactMatch=true&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02&order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/horizon-cl4-2024-digital-emerging-02-digitalne-a-vznikajuce-technologie-pre-konkurencieschopnost-a-vhodne-pre-zelenu-dohodu/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02

Dňa 23. apríla 2024 boli otvorené posledné výzvy z pracovného programu pre roky 2023-2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu s kódom HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02. Táto výzva bola pôvodne neotvorená s poslednou dávkou výziev a k jej otvoreniu došlo až dodatočne po schválení dodatku k pracovnému programu.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené 2 nasledovné témy:

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 18. september 2024 o 17:00 hod. Bruselského času. Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na EU Funding and Tenders Portal.