Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - CHIPS - Doprava - PZ

HORIZONT EURÓPA - Chips-2023-RIA (Doprava) - Žiadosť o grant - PROJEKTOVÝ ZÁMER

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvyHORIZON-Chips-2023-RIA
Opis úlohyŽiadosť o grant - projektový zámer
Termín (FMFI)

30.4.2024

15.8.2024
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie

Projektový zámer - 1x originál

1x elektronicky

(formulár NOVÉHO tlačiva na stiahnutie)
Spôsob odovzdania

originál na F1-118 (CPP)

elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?keywords=chips&tenders=false&forthcoming=false&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43108390&programmePart=43120193
Doplňujúce informácie

Spoločný podnik pre čipy poskytne z finančných prostriedkov EÚ na spustenie prvých výziev na inovatívne pilotné linky 1,67 miliardy EUR. Výzvy sú určené organizáciám, ktoré chcú zriadiť pilotné linky v členských štátoch, zvyčajne výskumným a technologickým organizáciám. Žiadosti o granty je možné podávať v týchto oblastiach:

- Service Oriented Framework for the Software Defined Vehicle of the future

- High Performance RISC-V Automotive Processors supporting SDV.