Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Bezpecna, odolana a bystra doprava

HORIZONT EURÓPA - Safe, Resilient Transport and Smart Mobility - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvySafe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
Opis úlohyPodanie žiadosti o grant vo výzve Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods  s kódom HORIZON-CL5-2024-D6-01
Termín (FMFI)5. 9. 2024 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál
Webový odkaz na výzvu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&status=31094501,31094502&frameworkProgramme=43108390&callIdentifier=HORIZON-CL5-2024-D6-01&isExactMatch=true

a

https://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/safe-resilient-transport-and-smart-mobility-services-for-passengers-and-goods-horizon-cl5-2024-d6-01/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 05. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-CL5-2024-D6-01

Rozpočet: 122 500 000

Výzva: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2024-D6-01)

Oblasti výzvy:

  • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita
  • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2024.

Vo výzve je spolu 12 tém z nich osem typu RIA, jedna téma typu CSA a tri typu IA.

Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 122,5 M EUR bude podporených približne 22 projektov.

Dokumenty: HORIZON EUROPE Programme Guide