Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - Adaptation to Climate Change

HORIZONT EURÓPA - Adaptation to Climate Change - Žiadosť o grant

Názov programuHORIZONT EURÓPA
Názov výzvySupporting the implementation of the EU Mission Adaptation to Climate Change
Opis úlohyPodanie žiadosti o grant vo výzve Adaptation to Climate Change, s kódom HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01
Termín (FMFI)18.9.2024 17:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdaniePodľa požiadaviek F&T portálu
Spôsob odovzdaniaElektronicky cez F&T portál
Webový odkaz na výzvuhttps://eraportal.sk/horizont-europa/vyzva/supporting-the-implementation-of-the-eu-mission-adaptation-to-climate-change-horizon-miss-2024-clima-01/
Doplňujúce informácie

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01

Rozpočet: 123 970 000

Návrhy tém v rámci tejto výzvy ako súčasť Misie adaptácie na zmenu klímy prispejú k implementácii Adaptačnej stratégie EÚ, vďaka ktorej budú európske regióny lepšie pripravené na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. Budú pôsobiť ako „akcelerátori“ a ukážu cestu, ako urobiť adaptáciu na zmenu klímy inteligentnejšou, rýchlejšou a systémovejšou. Konkrétnejšie, návrhy v rámci tejto výzvy prispejú k všetkým týmto vplyvom:

  • urýchliť transformáciu na budúcnosť odolnú voči zmene klímy vo viacerých regiónoch.
  • zaviesť v plnom rozsahu systémové transformácie na miestnej úrovni, ktoré sú potrebné na vybudovanie odolnosti voči zmene klímy, pričom sa do tohto prístupu začlenia riešenia založené na prírode.

V duchu misie by všetky návrhy mali tiež prijať participatívny prístup, ktorý v plnej miere zohľadňuje miestny rozmer zmeny klímy a stratégií adaptácie na zmenu klímy a zahŕňa spoluprácu a zapojenie miestnych komunít, ktoré sú v prvom rade ovplyvnené klimatickými výzvami. Pri navrhovaní a realizácii riešení v projektoch by sa preto malo počítať so zapojením občanov. Projekty by mali prispieť aj k predloženiu riešení alebo demonštrácií založených na zásadách obehového hospodárstva, ktoré by mohli mať pozitívne dôsledky na adaptáciu na zmenu klímy.

Témy výzvy: