Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

ENLIGHT - Mobility Awards

ENLIGHT Mobility Awards

Názov programuENLIGHT
Názov výzvyENLIGHT Mobility Awards
Opis úlohyMožnosť uchádzať sa o podporu na spoločných projektov a stretnutí v rámci aliancie ENLIGHT
Termín (FMFI)Priebežne, najlepšie však čo najskôr
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanieVyplnenie prihlášky
Spôsob odovzdania

Zaslanie vyplnenej prihlášky na riseugent.be

v kopii na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuPríloha
Doplňujúce informácie

V rámci projektu ENLIGHT Rise máme k dispozícii 11 Mobility Awards v maximálnej výške 1000 Eur. Suma je určená na podporu nových aj prebiehajúcich spoločných projektov vedených výskumníkmi z najmenej dvoch rôznych ENLIGHT univerzít. Mobility Award je určená na umožnenie in person stretnutí, ale možno ju použiť aj na spoločnú účasť na konferenciách, workshopoch alebo školeniach na podporu projektovej spolupráce.

Výskumníci či výskumné siete, ktoré sa chcú uchádzať o výzvu ENLIGHT ETN, môžu využiť Mobility Awards na zorganizovanie stretnutia na prípravu ETN žiadosti.

Proces podávania žiadostí je rovnaký, ako v predošlej výzve (pozri prílohu). Upozorňujeme však, že sa mobilita musí uskutočniť do 31. augusta 2024. Záujemcovia o výskum by mali vyplniť priložený formulár žiadosti a odoslať ho na riseugent.be. Keďže fungujeme na princípe „kto prv príde, ten prv melie“, odporúčame vám podať prihlášku čo najskôr.