Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

doc. RNDr. Veronika Medvecká, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky plazmy

docent vysokej školy, univerzity

02/602 95 677
677
F2 - 41