Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics

Employee Directory

Mgr. Milan Babušík

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Výpočtové centrum
odborník v informatike (všeobecne)

doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Kat.teoretickej fyziky a didakt.fyziky
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 95 762
02/602 95 663
VoIP
21762
Room
F2 146
Publications

Mgr. Peter Buzáš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vedúci prevádzkového útvaru
Telephone
02/602 95 226
VoIP
21226
Room
F1 -105

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 95 879
VoIP
21879
Room
I 14
Publications

prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie teoretickej informatiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 95 164
VoIP
21164
Room
M 256
Publications

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Centrum kognitívnych vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 95 621
VoIP
21621
Room
I 25
Publications

prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 95 198
VoIP
21198
Room
M 272
Publications

Ing. Peter Gašparík-Hložan

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Vývojové laboratórium a správa budov
strojný inžinier vo výskume a vývoji

doc. RNDr. Martin Gera, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Oddelenie meteorol. a klimatol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 95 863
VoIP
21863
Room
F1 370
Publications

PhDr. Adriana Gersová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá
Telephone
02/602 95 195
VoIP
21195
Room
I 31