Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University Bratislava

Employee Directory

Mgr. Barbora Stenová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
1.dTVI
395
I - 2

Ľuboslava Stríbrnská

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Centrum projektovej podpory, Oddelenie projektovej podpory fakulty
referent účtovníctva, financovania, rozp
02/602 95 571
571
F1 - 118

Tomáš Styk

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Výpočtové centrum, Prevádzkové oddelenie
technik-údržbár
02/602 95 206
206
M - 168

Mgr. Karol Sučák

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
2.dFEM
652
F1 - 272

Mgr. Daniel Suchý

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
4.dJSF
02/602 95 461
461
F1 - 271

Mgr. Tatiana Sukeľová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
3.dTVF
02/602 95
F1 - 148

Mgr. Ivan Sukuba, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie chemickej fyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 681
681
F1 - 349

Dr. Dhanada Sukumaran

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky plazmy
vedecký pracovník postdok
615
F2 - 44

Mohammad Alem Sultani

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
3.dJSF
First page Previous page ... 52 53 [54] 55 56 ... Next page Last page