Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

VEGA 2025

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025


02. 04. 2024 13.21 hod.
Od: Martina Chovancová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom online systému e-VEGA je najneskôr do 30.4.2024 do 14.00 hod. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) 

Viac na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotacie-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2025/