Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ

Ročné správy: do 15.11.2021, záverečné správy: do 31.1.2022


05. 10. 2021 15.13 hod.
Od: Martina Sandanusová

Podávanie ročných správ za rok 2021:
MŠVVaŠ SR do 15.11.2021 do 14.00 hod. na Portáli vysokých škôl a zaslanie poštou.

Záverečné správy končiacich v roku 2021
MŠVVaŠ SR do 31.1.2022 do 14.00 hod. na Portáli vysokých škôl  a zaslanie poštou.

Viac informácií: https://www.minedu.sk/upozornenie-na-podavanie-rocnych-sprav-za-rok-2021/