Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astronomický systém AMOS Univerzity Komenského už aj v Čile

Astronómovia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pokračujú v inštalácii svojich originálnych astronomických zariadení vo svete. Ďalším takýmto miestom sa stala púšť Atacama v Čile, ktorá patrí k najsuchším miestam na Zemi.


Systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System) slúži na pozorovanie celej oblohy a určovanie dráh meteorov. Od 20. marca 2016 dvojica kamier AMOS monitoruje južnú oblohu. Kamery nainštalovali Ing. Pavol Zigo, PhD., a Jaroslav Šimon (z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK) na observatóriu Space Obs (San Pedro) a Paniri Caur (Chiu-Chiu), ktoré sa nachádzajú neďaleko systému rádioteleskopov ALMA.

Systém AMOS poskytuje vedecké informácie o meteoroidoch – malých telesách Slnečnej sústavy – počas preletu atmosférou Zeme a nepriamo aj o ich materských telesách – kométach a asteroidoch na dráhach v okolí Zeme. „Umiestnením zariadenia na astronomických observatóriách v nadmorskej výške 2400 - 2500 metrov, s tmavou oblohou a vynikajúcimi pozorovacími podmienkami, dosahuje systém AMOS vysokú efektivitu. Zároveň je schopný sledovať zdroje meteoroidných častíc z južnej nočnej oblohy a poskytovať cenné údaje pre vytvorenie modelu populácie meteoroidov v okolí Zeme. Tieto modely sú nevyhnutné pri prevádzke satelitov na obežnej dráhe a medziplanetárnych sond, ako aj z hľadiska možného ohrozenia posádok na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS,“ približuje RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a spoluautor systému AMOS.

Spolu so stanicami na Slovensku, Kanárskych ostrovoch a Čile mapujú slovenskí astronómovia z Univerzity Komenského severnú aj južnú oblohu 18 hodín zo dňa.

Nová generácia systému AMOS bola vyvinutá, skonštruovaná a inštalovaná v rámci projektu APVV-0517-12 skupinou astronómov a technických pracovníkov (RNDr. Juraj Tóth, Dušan Kalmančok, Ing. Pavol Zigo, doc. Leonard Kornoš, Dr. Jozef Világi, Jaroslav Šimon) z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK.