Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Návšteva japonskej televíznej stanice na FMFI UK

Pred niekoľkými dňami navštívil Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK produkčný štáb japonskej televíznej stanice NHK, aby natočil interview s prof. Pavlom Povincom.


18. 10. 2021 15.11 hod.
Od: Anna Komová

So záujmom bol vnímaný rozhovor o vývoji vysokocitlivých rádioanalytických metódach na výskum morskej rádioaktivity, ako aj o najnovších poznatkoch o dopade fukušimskej havárie na životné prostredie pri príležitosti desaťročného výročia havárie. Najväčšia pozornosť bola venovaná riešeniu súčasných rádioekologických problémov v areáli Fukušimskej jadrovej elektrárne. Jedným z urgetných problémov je najmä uskladnenie kontaminovaných podzemných vôd, ich postupnej dekontaminácie od rádionuklidov a možnému vypúšťaniu do pobrežných vôd Tichého oceánu.

Vzhľadom na to, že uskladnené množstvo vody sa blíži k 1,5 miliónom ton a zatiaľ sa nepodarilo odstrániť z kontaminovaných vôd trícium, hľadajú sa nové možnosti riešenia tohto problému, ktoré by boli akceptovateľné aj laickou verejnosťou.