Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Piatkový seminár fyziky - Richard Hlubina (4.11.2016)

v piatok 4.11.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C


02. 11. 2016 10.55 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Richard Hlubina 

Názov: Topologické fázy hmoty a topologické fázové prechody – Nobelova cena za fyziku 2016

Termín: 4.11.2016, 14:00 hod., poslucháreň C


Abstrakt:

Klasifikácia fáz hmoty, štúdium ich vlastností a prechodov medzi nimi patria medzi základné úlohy fyziky tuhých látok. V rámci štandardnej teórie rozpracovanej L. D. Landauom a završenej P. W. Andersonom sa jednotlivé fázy odlišujú narušením symetrie, ktoré možno popísať pomocou lokálneho parametra usporiadania a dalekodosahových korelácií. V 70 tych a 80 tych rokoch minulého storočia sa však objavili príklady nového typu fáz a fázových prechodov, ktoré nesúvisia s lokálnymi parametrami usporiadania, a preto nezapadajú do štandardnej Landauovej – Andersonovej paradigmy. Klúčovú úlohu v týchto príkladoch hrajú tzv. topologické náboje - globálne charakteristiky, ktoré môžu nadobúdať iba diskrétne hodnoty. Pomerne dlho boli tieto príklady vnímané ako síce zaujímavé, ale exotické. Zhruba v poslednom desaťročí však vo fyzike topologických fáz hmoty nastal búrlivý rozvoj (ako teoretický, tak aj experimentálny), od ktorého si vedecká komunita sľubuje dalšie objavy fundamentálneho významu, ale potenciálne aj aplikácie v elektronike a kvantovej informatike. Na začiatku tejto cesty stáli teoretické práce D. J. Thoulessa, F. D. M. Haldanea a J. M. Kosterlitza, ocenené tohtoročnou Nobelovou cenou.