Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

23rd Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gasses

V dňoch 12.-16.7.2016 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia ESCAMPIG, ktorú spoluorganizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.


04. 07. 2016 14.02 hod.
Od: Štefan Matejčík

Konferencia Európskej fyzikálnej spoločnosti zameraná na atómovú a molekulovú fyziku ionizovaných plynov sa koná každé dva roky, vždy v inej európskej krajine.

Na konferencii bude prednesených sedem hlavných pozvaných prednášok, ďalších 19 prednášok sa bude týkať aktuálnych horúcich tém v oblasti. Na konferencii sa zúčastní vyše 190 vedeckých pracovníkov z Európy, Japonska, Číny, Indie a Ameriky. Súčasťou konferencie budú dva workshopy, prvý zemeraný na mikrovýboje a druhý zameraný na elementárne procesy v plazme.

Bližšie informácie: www.escampig2016.org