Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej fyziky - Martin Čermák (24.11.2015)

v utorok 24.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


18. 11. 2015 14.27 hod.
Od: Pavel Bóna

Seminár k stému výročiu formulácie Einsteinových rovníc

Prednášaujúci: Martin Čermák (Masarykova univerzita, Brno)

Názov: Historie černých děr aneb obecná teorie relativity v praxi 

Termín: 24.11.2015, 14:40 hod., F2/125


Abstrakt:
První zmínka o černých dírách se objevuje již v roce 1783, kdy si anglický kněz a přírodovědec John Michell všiml, že dle Newtonových zákonů může existovat těleso, z jehož povrchu je úniková rychlost rovna rychlosti světla. Z takového tělesa by nemohlo uniknout světlo a pro vnějšího pozorovatele by bylo neviditelné. Se stejnou myšlenkou přišel o 13 let později Pierre Simone de Laplace ve svém díle Výklad systému světa. Dalším milníkem v historii černých děr je rok 1916, kdy německý astrofyzik Karl Schwarzschild nalezl na základě nově objevených Einsteinových rovnic metriku vně sféricky symetrického hmotného tělesa, která se dnes nazývá podle něho. Schwarzschildova metrika se dá uvažovat i pro bodový zdroj, v této podobě však nebyla zprvu ve vědecké obci příliš populární. Ani tvůrce obecné teorie relativity Einstein se nedomníval, že by Schwarzschildovo řešení s bodovým zdrojem mohlo mít astrofyzikální aplikace. Uvažoval pouze o tom, že by taková řešení, chápána jako mosty mezi různými listy prostoru, mohla popisovat elementární částice. Dohady, zdali černé díry jsou jen matematické objekty nebo reálná fyzikální tělesa, ukončila astronomická pozorování, která objevila černé díry v blízkém i vzdáleném vesmíru.