Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Miroslav Ješkovský (25.11.2015)

v stredu 25.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


19. 11. 2015 13.20 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Prednášajúci:  RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD., vedecký pacovník KJFB FMFI UK 

Prednáška:  PIXE/PIGE analýza v CENTA laboratóriu: prvé výsledky 

Termín: 25.11.2015, 14:00 hod., F1/364 


Abstrakt:
 
PIXE (particle induced X-ray emission) patrí k nedeštruktívnym technikám prvkovej analýzy vzoriek a materiálov s použitím iónových zväzkov.

V auguste 2015 bola na jeden výstupný kanál tandemového urýchľovača v CENTA laboratóriu nainštalovaná nová komora určená na PIXE/PIGE analýzu. Na seminári budú predstavené prvé merania uskutočnené BEGe detektorom, ktorý je súčasťou komory a taktiež prvé PIXE merania s použitím 4He2+ zväzku.