Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Úspech študentov FMFI UK na súťaži CFA Institute Research Challenge v Prahe

Dňa 6. februára 2017 sa na Vysokej škole ekonomickej v Prahe konal už 7. ročník lokálneho finále CFA Instite Research Challenge. Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) na súťaži úspešne reprezentovali štyria študenti tretieho ročníka ekonomickej a finančnej matematiky: Richard Gramblička, Samuel Horváth, Michal Martoňák a Andrej Remák.


20. 03. 2017 10.12 hod.
Od: Daniel Ševčovič

CFA Institute, organizátor súťaže, je medzinárodná asociácia profesionálov z bankového a investičného prostredia. Inštitút poskytuje záujemcom možnosť dosiahnuť celosvetovo uznávanú kvalifikáciu Chartered Financial Analyst (CFA). Na jej dosiahnutie je potrebné úspešne zložiť tri skúšky, ktoré pokrývajú najmä oblasti investičného manažmentu, finančnej analýzy, akcií, dlhopisov a finančných derivátov.

Kvôli rozšíreniu povedomia o CFA programe a hľadaniu talentovaných študentov so záujmom o financie vznikla súťaž CFA Instite Research Challenge, v ktorej hlavná výhra už v lokálnom kole predstavuje možnosť bezplatne absolvovať prvú z trojice spomínaných skúšok. Zároveň víťazi lokálnych kôl postupujú do troch regionálnych kôl, ktoré sa konajú v rámci Ameriky, Ázie a EMEA – Európy, Stredného východu a Afriky. Na globálnom finále sa zúčastnia víťazi regionálnych kôl.

Minulý rok sa do súťaže zapojilo viac ako 4250 študentov z 925 univerzít. Úlohou univerzitných tímov zložených z 3 – 5 študentov bolo vytvorenie finančnej analýzy spoločnosti z lokálneho trhu, ktorá je verejne obchodovateľná na burze. Tento rok ňou na súťaži bola česká banka MONETA Money Bank. V prvom kole tímy do 21. decembra 2016 vypracovali komplexný písomný report, ktorého obsahom bola analýza firmy a príslušného odvetvia, finančná analýza, valuácia, analýza rizík a investičné odporúčanie (Buy, Hold, Sell). Následne tímy prezentovali a obhajovali svoj report v anglickom jazyku pred porotou zloženou z odborníkov z finančného sektora, ako napríklad Portfolio Manager pre Erste Asset Management a Investment Analyst pre ČSOB Asset Management.

Tento rok sa v rámci Česka a Slovenska do súťaže zapojilo trinásť vysokých škôl. Každú vysokú školu mohol zastupovať najviac jeden tím, pričom desať z nich svoj report odovzdalo a následne sa zúčastnilo na lokálnom kole v Prahe. V prvom kole boli tímy rozdelené do dvoch skupín po 5, pričom v každej sa vytvorilo nezávislé poradie na základe hodnotenia písomného reportu a prezentácie. Z každej zo skupín potom dva najlepšie tímy postúpili do lokálneho finále, aby sa ešte raz prezentovali, vďaka čomu sa určil celkový víťaz. Vo finále už hodnotenie záviselo úplne len od prezentácie. Po prvom kole prezentácií tím UK (Team J) postúpil do TOP 4 a vzápätí sa prezentoval ešte raz, na základe čoho už obsadil celkové výborné 2. miesto.

„Súťaž predstavuje veľmi dobrú ukážku prepojenia teórie s praxou, keďže ide o úlohu, ktorú bežne vypracovávajú zamestnanci investičných bánk. Chceli by sme sa poďakovať našej katedre a Dr. Zuzane Chladnej za príležitosť zúčastniť sa na súťaži, Marcelovi Imriškovi, ktorý bol náš Industry Mentor, za odborný dohľad, ako aj celej CFA Society Czech Republic a sponzorom za zorganizovanie súťaže. Bola to pre nás vynikajúca príležitosť aplikovať vedomosti nadobudnuté v škole do praxe,“ dodávajú študenti.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
garant magisterského študijného programu ekonomicko-finančná matematika na FMFI UK