Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teórie grafov - Róbert Jajcay (26.11.2015)

vo štvrtok 26.11.2015, 9:50 hod., M/213


24. 11. 2015 10.29 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci:  doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. 

Názov prednášky: k-regular families of automorphisms and generalized Cayley graphs

Termín: 26.11.2015, 9:50 hod., M/213


Abstrakt: 
A family F of automorphisms of a vertex-transitive graph G is said to be k-regular if for every pair u,v of vertices of G there exist k automorphisms in F mapping u to v. Every vertex-transitive graph admits a k-regular family for some positive k, and quasi-Cayley graphs are vertex-transitive graphs admitting a 1-regular family of automorphisms. We investigate the class of merged Johnson graphs with regard to the parameter k, classify merged Johnson graphs that are Cayley, and relate this topic to that of the existence of a uniform routing.