Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Elena Šikudová (3.5.2016)

v utorok 3.5.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9


29. 04. 2016 10.56 hod.
Od: Igor Farkaš

Prednášajúca: RNDr. Elena Šikudová, PhD. 

Názov prednášky: Saliency and eye-tracking in computer vision

Termín: 3.5.2016, 16:30 hod., I/9


Abstrakt: 
The understanding where people look is essential for many computer graphics and vision applications. Eye-tracking device can track the human gaze to identify salient areas in the scene. Without an eye-tracker, computational models of saliency can be used. These models are based on the biological bottom-up process of human visual system. In the talk, we will introduce these topics and present an overview of our projects.