Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Girl's Day na FMFI UK (28.4.2016)

Dňa 28.4.2016 na FMFI UK privítame na otvorenom dni dievčatá stredoškoláčky, ktoré sa zaujímajú o informačné technológie. Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT). Záštitu nad týmto podujatím na Slovensku prebral prezident Slovenskej republiky p. Andrej Kiska.


26. 04. 2016 16.35 hod.
Od: Tomáš Vinař

Girl's Day sa tradične koná štvrtý štvrtok vo štvrtom mesiaci. Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku príjmu v tento deň vo svojich priestoroch dievčatá, stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy.

Na FMFI UK sme okrem odbornej prednášky pre dievčatá pripravili diskusiu o štúdiu informatických študijných programov so študentkami FMFI UK, návštevu robotického laboratória a stretnutia s vedeckými pracovníčkami v oblasti informatiky.

Podujatie začína o 9:00 v posluchárni C.

Girl's Day na Slovensku: www.girlsday.sk
Girl's Day vo svete: girlsinict.org