Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Trojkráľová konferencia (4.1.2016)

Dňa 4.1.2016 sa na FMFI UK v posluchárňach B a C uskutoční Trojkráľová konferencia. Na konferencii vystúpi viacero slovenských matematikov, fyzikov a informatikov, ktorí momentálne žijú a pracujú v zahraničí.


15. 12. 2015 14.58 hod.
Od: Robert Jajcay

Hlavnou myšlienkou konferencie je využiť prítomnosť našich zahraničných kolegov na Slovensku počas vianočných prázdnin a formou formálnych prednášok aj neformálnych stretnutí posilniť väzby s nimi. Podarilo sa nám zostaviť zaujímavý program prednášok vynikajúcich rečníkov z rôznych oblastí matematiky, fyziky a informatiky. Prednášky sú určené pre široké publikum.

Program Trojkráľovej konferencie 2016

Trojkráľová konferencia voľne nadväzuje na sériu minikonferencií Týžden absolventov matfyzu, ktoré sa konali v rokoch 2002-2009 a na Trojkráľovú konferenciu organizovanú viacero rokov v Prahe. Zámerom do budúcnosti je organizovať túto konferenciu striedavo v Bratislave a v Prahe.

Organizačný výbor Trojkráľovej konferencie 2016

Jaroslav Bielčik, Lubomíra Dvořáková, Jiří Fiala, Richard Hlubina, Daniel
Hlubinka, Robert Jajcay, Tatiana Jajcayová, Boris Tomášik, Karel Výborný