Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Šoltésove dni 2021

sa uskutočnia vo štvrtok 18.11.2021 v online priestore


01. 11. 2021 20.22 hod.
Od: Klára Velmovská

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje dňa 18.11.2021 odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky Šoltésove dni 2021 v online priestore

Všetky informácie o konferencii ako aj program nájdete na stránke podujatia.

Pozvaní prednášatelia sú doc. Bochníček z Masarykovej univerzity v Brne a doc. Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave.