Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

ENVIRA 2021

6. ročník Medzinárodnej konferencie o environmentálnej rádioaktivite, ktorú spoluorganizuje aj KJFB FMFI UK, sa uskutoční 6.-10. decembra 2021 online formou.


03. 12. 2021 13.18 hod.
Od: Pavel Povinec

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v spolupráci s Katedrou fyziky Aristotelovej univerzity v Solúne usporiadajú v dňoch 6.-10. decembra 2021 Šiestu Medzinárodnú konferenciu o environmentálnej rádioaktivite. Konferencia sa mala pôvodne uskutočniť na Univerzite v Seville, ale v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie bude organizovaná ako online konferencia, a Sevilla bola preložená na rok 2023 - ENVIRA 2023.  

Konferencia sa bude (pri príležitosti 10. výročia havárie jadrovej elektrárne vo Fukušimi) venovať prvé dva dni výsledkom výskumu dopadu fukušimskej havárie na životné prostredie, okrem iného aj súčasnými problémami s vypúšťaním rádioaktívnych vôd do Tichého oceánu. Na konferencii vystúpia s pozvanými referátmi významní japonskí špecialisti, ako aj ďalší odborníci zo zahraničia. 

Ďalšie témy konferencie zahŕňajú využitie rádionuklidov na štúdium environmentálnych procesov (vrátane klimatických zmien), vývoj nových rádioanalytických technológií, modelovanie environmentálnych procesov, najnovšie rádioekologické výskumy, atď. Celkom na konferencii odzneje 96 prednášok (z toho 20 pozvaných na aktuálne témy), a tiež 85 posterov. Našu fakultu budú zastupovať prof. J. Masarik, prof. Povinec, dr. Ješkovský, dr. Kaizer, dr. Kontuľ a Mgr. Kvasniak. Podrobnejšie informácie možno nájsť na https://envira2021.gr/.