Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dva dni s didaktikou matematiky (7.-8.9.2017)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky organizuje v dňoch 7. a 8.9.2017 druhý ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky. Konferencia je primárne určená učiteľom matematiky na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Samozrejme, vítané sú aj príspevky učiteľov a výskumníkov na vysokých školách v odbore teória vyučovania matematiky s priamou aplikovateľnosťou pre prax.


31. 08. 2017 15.55 hod.
Od: Mária Slavíčková

Konferencia vznikla ako obdoba konferencie „Dva dny s didaktikou matematiky“, ktorú už viac ako 20 rokov organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. U nás je organizovaná pracovníkmi Oddelenia didaktiky matematiky, ktorí si stanovili niekoľko cieľov, medzi ktoré patria aj vytvorenie aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ, prezentácia osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky a prezentácia výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky.

Druhý ročník nadväzuje na úspešný prvý ročník, na ktorom odznelo 34 príspekov učiteľov z praxe, kde prezentovali svoje skúsenosti s rôznymi prístupmi k vyučovaniu matematiky. Praktické skúsenosti s novými metódami mohli učitelia načerpať na 7 pracovných dielňach a výsledky väčších výskumov spoznali na plenárnych prednáškach. Jednu z prednášok mala aj organizátorka spomínanej pražskej konferencie „Dva dny s didaktikou matematiky“ doc. Naďa Vondrová, ktorá svojou účasťou a príhovorom legitimizovala vznik a názov sesterskej konferencie. Asi najbúrlivejšiu diskusiu zažili účastníci na panelovej diskusii na tému „Aktuálne otázky vyučovania matematiky na slovenských základných a stredných školách“.

Prídite sa aj Vy podeliť s Vašimi aktivitami na hodinách, pochválte sa s úspechmi, prediskutujte s kolegami z iných krajov Vaše problémy. Tešíme sa na Vašu účasť.

Web stránka: dvadni.webnode.sk