Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astro workshop 2018 (6.-8.4.2018)

6.-8.4.2018 v priestoroch AGO v Modre


29. 03. 2018 20.47 hod.
Od: Pavol Matlovič

Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedry astronómie, meteorológie a fyziky Zeme, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave organizuje 5. ročník astronomického workshopu Astroworkshop 2018.  

Astroworkshop bude prebiehať v termíne od 6. do 8. apríla 2018 na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu v Modre. Stretnutie je primárne určené pre doktorandov, magisterských študentov a astronomicky zameraných študentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa našej fakulty.  

Program workshopu pozostáva z prezentácií samotných študentov, ako aj z prednášok pozvaných domácich aj zahraničných hostí (či už osobne alebo prostredníctvom telemostu). V neposlednom rade je na workshope zastúpená aj praktická časť, kde študenti riešia reálne astronomické a fyzikálne úlohy, merania a v prípade priaznivých poveternostných podmienok sú súčasťou aj astronomické pozorovania.